Välkommen till årets Hellaskast

OBS! Med anledning av det stora deltagarantalet förra året har vi ändrat starttiderna enligt nedan. Dessutom kommer alla klasser ha 3+3 försök!

TIDSPROGRAM

Tid

M/P19/P17/P15

P14+13+12+11

K/F17/F15

F14+13+12+11

Tid

09.00 Spjut Kula Slägga Diskus 09.00
11.30 Slägga Spjut Diskus Kula 11.30
14.00 Diskus Slägga Kula Spjut 14.00
16.30 Kula Diskus Spjut Slägga 16.30

PM - Redskapsvikter

  Män P19 P17 P15 P14 P13 P12 P11
KULA 7,26 kg 6,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
DISKUS 2,0 kg 1,75 kg 1,5 kg 1,0 kg 1,0 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg
SLÄGGA 7,26 kg 6,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
SPJUT 800 g 800 g 700 g 600 g 600 g 400 g 400 g 400 g
 
  Kvinnor   F17 F15 F14 F13 F12 F11
KULA 4,0 kg   3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg
DISKUS 1,0 kg   1,0 kg 0,75 kg 0,75 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg
SLÄGGA 4,0 kg   3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg
SPJUT 600 g   500 g 500 g 500 g 400 g 400 g 400 g
 

Arena Sätra IP (diskus, spjut och kula) Sätra Kastplan (slägga)
Vägbeskrivning Karta hittar du enklast på www.hitta.se skriv in Björksätravägen 2, Stockholm så får du fram en karta. Åker du kollektivt tar du tunnelbanan mot Norsborg och stiger av vid Bredäng och går mot Sätra så kommer du direkt på arenan.
Parkering Stor parkering i direkt anslutning till arenan. OBS!! Avgiftsbelagd parkering. 5:-/timma eller 20:-/dygn.
Nummerlapp Kommer ej att användas
Upprop 20 minuter före respektive grenstart, ingen avprickning
Efteranmälan Efteranmälan i mån av plats! Dubbel avgift!
Omklädnad Sätra IPs ordinarie omklädningsrum.
Innerplan Allt område innanför rundbana 3 räknas som innerplan och får av säkerhetsskäl enbart beträdas av aktiva i respektive gren och funktionärer. All träning under tävlingen är förbjuden.
Tävlingsdräkt Klubbdräkt skall bäras av samtliga deltagare
Servering Enklare servering kommer att finnas. Hamburgare, kaffe och dricka.
Egna redskap Skall vägas in senast 60 minuter före grenstart. Redskapen är sedan arrangören tillhanda resten av tävlingsdagen. Anmälan sker i sekretariatet.